Termijn/aankoop

Het door u betaalde bedrag (koopprijs)

Deze kosten zijn inclusief blad en montage. Na afloop van het termijn van 10 jaar is verlenging tegen het dan geldende tarieven mogelijk.